Narzędziownia Dianostyczna

“You should not have any special fondness for a particular weapon, or anything else, for that matter. Too much is the same as not enough. Without imitating anyone else, you should have as much weaponry as suits you”
Musashi Miyamoto
Czytaj więcej

Narzędzia diagnostyczne ukierunkowane są na:

Tworzenie planów rozwojowych

Definiowanie talentów; planowanie ścieżek kariery i awanse

Efektywną rekrutację

Efektywność biznesową

Wsparcie kadry pracowniczej

Wzrost określonych przez organizację kompetencji managerów i pracowników

Analizę luk kompetencyjnych

Tym co wspiera powyższe to:

Właściwa diagnozy profilu osobowości, kompetencji, indywidualnego stylu funkcjonowania, stylu myślenia i działania, potencjału, motywatorów, naszych cech mocnych i naszych ograniczeń. Dodatkowymi wspierającymi rozwój organizacji i ludzi mogą być badania atmosfery, zaangażowania i satysfakcji, kultury organizacyjnej, poziomu komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, podejścia projektowego, kultury innowacji, otwartości na zmiany, odporności psychicznej – czyli mentalnego wsparcia naszych ludzi.

Wybrane narzędzi diagnostyczne
i metodologie:

 • Style Myślenia FRIS – różnorodność sposobów myślenia i działania
 • Testy NPI, Test Kolory, Test Extended Disc, Insight Shingo, Typologia MBTI, Hogan Personality Inventory – określające Typologię Osobowości
 • Reiss Motivation Profile – Test Motywacji
 • Test Gallupa – MPA Master Person Analysis, OTH Ostendi – Testy Talentowe zawierające - badanie natężenia wrodzonych talentów czy analizę osobowości zawodowej
 • Test BIOCODE™ - Emocjonalna Pewność Postawy, Test TRE – Rozumienie Emocji, Profi Competence – Identyfikacja Emocji i Nastawienia Badanego/ej do Świata
 • Test KL – Test Odporności Psychicznej, MTQ48 Mental Toughness Questionnaire – Test Siły i Odporności Psychicznej
 • NEUROHM, Culture Compass Survey Codes, Culture Assessment Tool – Badania Angażującej Kultury
 • Testy dotyczące kompetencji komunikacyjnych i negocjacyjnych

Napisz do nas

Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania większej ilości informacji.

  Zadzwoń do nas

  mobile 505 571 213

  Napisz do nas

  kontakt@protagonist.pl

  Nasze lokalizacje

  Biuro Warszawa ul. Dedala 6/14, 03-982
  Biuro Rzeszów ul. Podwisłocze 35/11, 35-309