Badania Kompetencji
Ocena Pracowników

“Nobody is strong and nobody is weak if he conceives of the body, from the head to the sole of the foot, as a unity in which a living mind circulates everywhere equally”
Musashi Miyamoto
Czytaj więcej

Badania Kompetencji i Ocena Pracowników

Badania i rozwój kompetencji wspomaga osiąganie lepszych wyni­ków w realizowanych zadaniach. Przede wszystkim pracodawca może uzyskać konkretne i mierzalne informacje wraz ze wskaźnikami powiązanych z mocnymi stronami pracowników oraz ich obszarami do rozwoju.

Organizacja może w związku z tym planować także działania rozwojowe dla swoich ludzi co może być powiązane z ich potrzebami, ambicjami, planowaniem ścieżki kariery, rozwijaniem talentów bezpośrednio przekładając się na konkurencyjność firmy i jej rozpoznawalność na rynku biznesowym i pracowniczym.

Systemy zaprojektowane pod prowadzenie okresowych i cyklicznych ocen pracowniczych wspierają bieżący monitoring realizacji wyznaczanych celów i realny progres pracownika i samej organizacji.

Zastosowany Przez Organizację System Ocen Kompetencji ma Realne Zastosowanie:

 • na etapie naboru pracowników
 • we wstępnym okresie zatrudnienia, np. podczas trwania okresu próbnego
 • w przypadku dokonywania ocen okresowych krótkotrwałych - kwartalnych, półrocznych
 • przy dokonywaniu ocen długookresowych - rocznych i dłuższych, innych - obejmujących np. czas realizacji długofalowego projektu
 • podczas wdrażania programów rozwojowych adresowanych do określonych grup pracowników
 • dla celów obiektywizacji zasad polityki wynagradzania i awansowania i innych

Badania Kompetencji Pracowników i Okresowych Ocen Pracowniczych Mogą Być Realizowane Przez:

 • Badanie kompetencji 270 i 360 stopni wśród pracowników
 • Badanie kompetencji Managerów, Liderów, Delivery i Project Managerów, HRBP, Rekruterów, Trenerów Wewnętrznych i in.
 • ACDC - Assessment Center & Development Center
 • Ostendi Performance Review – System Ocen Pracowniczych
 • Team Insight Survey Ostendi – Badanie Zaangażowania Pracowników
 • Ostendi Learning Agility Tests – Zdolność Adaptacji do Zmian, zdolność uczenia się, analizy i syntezy
 • OTH Ostendi Talent Hunter – Rekrutacja i Diagnoza Talentów
 • Testy Sytuacyjne - Testy kompetencyjne
 • Skale Behawioralne i inne

Napisz do nas

Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania większej ilości informacji.

  Zadzwoń do nas

  mobile 505 571 213

  Napisz do nas

  kontakt@protagonist.pl

  Nasze lokalizacje

  Biuro Warszawa ul. Dedala 6/14, 03-982
  Biuro Rzeszów ul. Podwisłocze 35/11, 35-309