Akademie Przywództwa

“There is nothing outside of yourself that can ever enable you to get better, stronger, richer, quicker, or smarter. Everything is within. Everything exists. Seek nothing outside of yourself”
Musashi Miyamoto
Czytaj więcej

Akademia Przywództwa

ŚWIADOME PRZYWÓDZTWO powinno być praktyczne, inspirujące i dopasowane do aktualnych czasów – niewiadomych współczynników, permanentnych zmian, kryzysów – a efekty realne, wymierne i nadzwyczaj skuteczne. Lider, który w perspektywie długofalowej działalności kurczowo trzyma się jednego sprawdzonego w przeszłości modelu, nie ma możliwości ani szans na stały sukces w przyszłości.

Dziś nie tylko mierzymy się ze światem CZARNYCH ŁABĘDZI i nieoczekiwanego VUCA, które bezpośrednio wymusza na nas elastyczne i zwinne postawy. Żyjemy dużo szybciej niż kiedyś, czasu nieustannie brakuje, innowacyjność nowoczesnej technologii nie tylko zaskakuje, ale wręcz szokuje dużą część społeczeństwa. Nakładające się kryzysy o charakterze lokalnym, regionalnym i globalnym – takie jak wojna, pandemia, zmiany klimatyczne, wysoka inflacja czy nieadekwatne źródła i dostępność energii – skutkują wzrostem obaw, niepewności, lęku i problemami psychicznymi. Niepewność i strach paraliżują.

Te czynniki wzbudzają sygnały alarmowe u ludzi. Nie chodzi już tylko o odpowiedni poziom bezpieczeństwa finansowego i społecznego. To jest walka o kształt naszej przyszłości społecznej, psychicznej i biznesowej. Obecna rzeczywistość wytycza kierunki nowego rodzaju Przywództwa. Przywództwa dla którego kryzys, szok, wojna i permanentna niepewność to szansa nie tylko nowego otwarcia i projektowania możliwości, ale także szybkości, zwinności i elastyczności działania. Bycia prekursorem i protagonistą w świecie, którego jedynym pewnikiem jest zmiana i kolejne znaki zapytania.

Słowa myśliciela Lao Tsu dobitnie wskazują na kierunek elastycznego przywództwa XXI wieku i jego nieustanny postęp:

Jeśli zdasz sobie sprawę z tego, że wszystko się zmienia, nie będziesz próbował się trzymać czegokolwiek na siłę.

„Życie to ciąg naturalnych i spontanicznych zmian.”

„Silnym jest ten, kto zwycięża innych – Wielkim jest ten, kto przezwycięża samego siebie.”

Doświadczony lider używa wachlarza modeli zarządzania

Doświadczony lider używa wachlarza modeli zarządzania, aby sprostać wyznaczonym zadaniom dzisiejszej złożonej rzeczywistości. Ta rzeczywistość, w wyniku kumulacji kryzysów, daje nową siłę i szybkość kadrom managerskim na niemalże wszystkich szczeblach firm do odnalezienia się na nowo, do dostosowywania się do zaistniałych zmian. Do udowodnienia, że nowy porządek nie stanowi dla managerów przepaści. Nowe pokolenia chcą i wołają o zmiany, także coraz odważniej biorą stery transformacji w swoje ręce. Nowe modele przywództwa stawiają na autentyczność, wiarygodność, transparentność, wolność słowa, zaufanie i decyzyjność. Różnorodność i równe prawa to nie puste hasła, ale również identyfikacja, zaangażowanie się i kreowanie współtożsamości w nowej odsłonie.

Zapraszamy na modułowe Akademie uzależnione od stopnia doświadczenia i wiedzy praktycznej kadry zarządzającej:

Akademia Przywództwa Sytuacyjnego

Przywództwo sytuacyjne opiera się na jasno określonym zadaniu i założeniu, że lider powinien dostosować swoje zachowania do sytuacji, w jakiej znajduje się podwładny, złożoności celu i specyfiki biznesowej. Może on mieć trudności w wykonaniu zadania, wynikające z jego poziomu z dwóch kluczowych obszarów: kompetencji i zaangażowania – co dalej nazywane jest stopniem dojrzałości lub gotowości. W zależności od stopnia gotowości pracownika i jego relacji z liderem – lider winien odpowiednio zmieniać – stosować swój styl z podejścia dyrektywnego do przewodzenia bardziej opartego na wsparciu aż wreszcie, gdy pracownik osiągnie dojrzałość, może zacząć działać autonomicznie i wpływać na otoczenie biznesowe poprzez uzyskanie odpowiednich odpowiedzialności.

Akademia Przywództwa Transakcyjno – Transformacyjnego

W tym podejściu potrzebne są oba rodzaje przywództwa. Przywództwo transformacyjne, powinno odgrywać rolę nadrzędną – stanowi ono układ odniesienia, strategiczne granice, w których przeprowadzana jest działalność. Bez jasnego obrazu ukazującego potrzebny rodzaj transformacji kadra kierownicza będzie działać na podstawie przesłanek politycznych lub społecznych. Celem transformacyjnego przywództwa jest „transformacja” ludzi i organizacji w dosłownym sensie – zmiana ich umysłów i serc, poszerzenia wizji, zrozumienia siebie, ustalenie celów, spowodowanie, by czyny były zgodne z przekonaniami, zasadami i wartościami, oraz wywołanie zmian, które są trwałe, samonapędzające i nadające impuls do dalszego działania.

Akademia Przywództwa Służebnego –
Servant Leadership

Służenie – Służba zaczyna się od naturalnego przekonania, że osoba chce służyć – służyć w pierwszej kolejności. Osoba następnie podejmuje świadomy wybór, aby przewodzić. Jednak jest mocno różna od tej osoby, która jest liderem w pierwszej kolejności, której potrzebą być może jest siła kierowania lub nabywanie dóbr materialnych. Ten styl przywództwa wyodrębnia 9 głównych cech charakteryzujących lidera służebnego. Są to odpowiednio: pragnienie, by służyć, słuchanie i zrozumienie; akceptacja i empatia, dalekowzroczność, świadomość, perswazja, konceptualizacja, samo regeneracja oraz odbudowa grupy przewodzonej. Podstawowym celem lidera służebnego jest służenie swojej organizacji, która również ma stać się instytucją służącą pracownikom, klientom i ogólnie społeczności.

Akademia Przywództwa Inteligencji Emocjonalnej – EQ Leadership

Dobry manager dopasowuje styl zarządzania do potrzeb zespołu oraz do konkretnego zadania. Sprawni liderzy kompatybilnie łączą różne style, a podczas podejmowania decyzji analizują charakter grupy i dopasowują do niej i członków zespołu metody pracy. Ci, którzy nie są elastyczni i zarządzają jednotorowo, osiągają gorsze wyniki i nie zawsze potrafią osiągnąć cel oraz zapanować nad zespołem. Ważną rolę w wyznaczaniu efektywności zawodowej odgrywają kompetencje społeczne i emocjonalne. EQ u lidera to jeden z niezbędnych wyznaczników skutecznego przywództwa, który zawiera w sobie aż 6 styli przywództwa, które można stosować wymiennie lub równolegle.

Akademia Przywództwa Skoncentrowanego
na Wartościach

Przywództwo Oparte na Wartościach oznacza kierowanie innymi w zgodzie z przyjętymi wartościami, których nigdy się nie zmienia. Zakłada, że wartości osobiste i organizacyjne pracowników są zrównane. Misja, wizja, strategia, mierniki poziomu wykonawstwa, programy motywacyjne, procedury i wartości reprezentują etykę lidera i jego wartości. Jego działania i przekonania są z nimi spójne. Skoro podstawowe reguły są takie same dla managerów i pracowników, będą oni przejawiać podobne zachowania, które sprzyjają produktywności, zyskowności, zrównoważonemu rozwojowi i integralności biznesu.

Akademia Przywództwa Wchestronnego-
Leadership Vertical Index

Kompetencje lidera w tym przywództwie są dopełniającymi się parami umiejętności, jak yin i yang. 2 najważniejsze pary to: przywództwo strategiczne vs operacyjne oraz przywództwo angażujące vs forsujące. W praktyce liderzy wykorzystują jedną ze stron bardziej niż drugą, co prowadzi do utraty równowagi, a to w konsekwencji do spadku efektywności. LVI to odzyskiwanie równowagi liderskiej. Nie chodzi o posiadanie w wystarczającym stopniu obu umiejętności z każdej pary, lecz również o niewykorzystywanie żadnej z nich w nadmiernym stopniu. Lider nie może poddać się skłonności do faworyzowania jednego z elementów pary, a lekceważenia drugiego. Musi być w pełni świadomy tego, jak się zachowuje w kontekście każdego ze styli w konfrontacji z ludźmi, ich potrzebami a równolegle realizacji celów i założeń biznesowych.

Akademia Przywództwa Coachingowego – Leadership Coaching

Przywództwo coachingowe jest jednym ze skuteczniejszych podejść, które pozwalają przenieść przywództwo na głębszy i bardziej zrównoważony poziom biznesu. Przywództwo Coachingowe koncentruje się zarówno na jednostce jak i całej organizacji. Rozwija i poszerza perspektywę, inspiruje, dostarcza wyzwań i wsparcia. Poprzez użyczenie managerom i liderom praktycznych narzędzi i modeli coachingowych wzmacnia poziom zarządzania przy jednoczesnym poszerzeniu świadomości podejścia zarządczego, rozumienia ludzi oraz poszerzania perspektywy biznesowej i wpływu. W zakresie rozwoju przywództwa to podejście pomaga  indywidualnemu liderowi, zespołowi lub całej grupie pracowników uwolnić ich ogromny potencjał.

Napisz do nas

Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania większej ilości informacji.

  Zadzwoń do nas

  mobile 505 571 213

  Napisz do nas

  kontakt@protagonist.pl

  Nasze lokalizacje

  Biuro Warszawa ul. Dedala 6/14, 03-982
  Biuro Rzeszów ul. Podwisłocze 35/11, 35-309