Akademia HRBP

“Study strategy over the years and achieve the spirit of the warrior”
Musashi Miyamoto
Czytaj więcej

AKADEMIA HRBP

Jak zostać HR Business Partnerem? Jak powinna wyglądać rola HRBP w organizacji? Narzędziowa rola HRBP vs Podmiotowa rola HRBP. Jak budować pozycję HRBP w organizacji dzięki sztuce dyplomacji? Jak rozmawiać z managerami realizującymi twarde cele biznesowe o miękkiej stronie zarządzania? Jak wpływać, jak negocjować, jak się komunikować, aby rola HRBP była skuteczna i użyteczna w organizacji? Jak wspierać, inspirować i wzmacniać biznes na równi z innymi obszarami w organizacji?

Obecnie konsultanci P&C zyskują coraz odpowiedzialniejszą i ważniejszą pozycję w organizacjach. Stają się partnerami, doradcami w biznesie, mediatorami, coachami, facylitatorami, negocjatorami czy protagonistami kultury i wartości. Rozwój biznesu wymaga od nich rozwijania nowych kompetencji, budowania szerokiej perspektywy biznesowej, krytycznego i kreatywnego myślenia, kształtowania umiejętności strategicznego spojrzenia w obszarze People & Culture oraz biznesu.

Akademia HRBP to zaawansowany i kompleksowy program przygotowujący do profesjonalnego i efektywnego pełnienia roli HR Business Partnera w firmach z różnych obszarów biznesowych. Uczestnicy zdobywają usystematyzowaną i praktyczną wiedzę z obszarów People & Culture, kształcą strategiczne kompetencje dla tej roli – z naciskiem na nowoczesne partnerstwo na poziomie najwyższego kierownictwa firm oraz w planowaniu i realizacji polityki talentowej, wzmacniania obszaru Employer Branding’u, wspierając potrzeby i interesy organizacji oraz pracowników.

Cele:

 • Przygotowanie pracowników ze zróżnicowanym doświadczeniem w obszarze HR do roli strategicznego partnera biznesu
 • Przekazanie holistycznego rozumienia roli oraz fundamentalnych procesów HR w organizacji
 • Diagnoza poziomu kompetencji HRBP wśród uczestników, wyznaczenie planu rozwoju w ramach Akademii HRBP
 • Udział w wiedzy merytorycznej oraz praktycznych narzędzi i metodologii pracy HRBP
 • Wzmocnienie świadomości i kompetencji z obszaru mediacji i negocjacji w roli mediatora-negocjatora oraz przestrzegania i monitorowania wypracowanych założeń z kadrą zarządzającą
 • HR Business Partner jako Coach, Facylitator i Protagonista wartości w procesach rozwoju, wsparcia pracowników i zespołów
 • Wsparcie zespołu HRBP w budowaniu organizacji opartej na dialogu i NVC - komunikacji bez przemocy - opartej na szacunku i wartościach kultury organizacji

Napisz do nas

Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania większej ilości informacji.

  Zadzwoń do nas

  mobile 505 571 213

  Napisz do nas

  kontakt@protagonist.pl

  Nasze lokalizacje

  Biuro Warszawa ul. Dedala 6/14, 03-982
  Biuro Rzeszów ul. Podwisłocze 35/11, 35-309